วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,112 ตำแหน่งของยาต่างๆ ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งระบบ renin–angiotensin–aldosterone system (RAAS) ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

ตำแหน่งของยาที่มีออกฤทธิ์ยับยั้งระบบ renin–angiotensin–aldosterone system (RAAS) ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ (cardiac remodeling) ของยา beta-blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I), angiotensin receptor blocker (ARB) และ mineralocorticoid re-ceptor antagonist (MRA)

อ้างอิง แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น