วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,115 Enduring and emerging challenges of informed consent

Review article
N Engl J Med     February 26, 2015

ความยินยอมรับการรักษาพยาบาล (informed consent) เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายตามกฎหมาย, จริยธรรม และมีความจำเป็นที่ต้องทำเป็นประจำสำหรับการศึกษาวิจัยและการให้การดูแลสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติของความยินยอมมีความแตกต่างกันตามบริบท และในความเป็นจริงมักจะต่ำกว่าที่หวังไว้ในเชิงความคิดทางทฤษฏี การพัฒนาสมัยใหม่ในการดูแลสุขภาพและการวิจัยทางคลินิกเกิดการเรียกร้องอีกครั้งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการรับมือกับความท้าทายของความยินยอมรับการรักษาพยาบาล เช่น อะไรคือข้อมูลที่ควรจะเปิดเผย, ควรจะเปิดเผยอย่างไร, ผู้ที่จะให้ความยินยอมควรเข้าใจมากน้อยเท่าไร และวิธีการที่ชัดเจนได้รับความยินยอมควรจะเป็นแบบใด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Ethical and Legal Foundations
-Gaps between Theory and Practice
-Changing Models of Health Care and Research
-Consent and Emerging Technologies
-Changing Demographics
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1411250

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น