วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,117 แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557 แบบย่อสรุป (short version)

โดยสมาคมรูมาติสซั่ม แห่งประเทศไทย
แบบสรุป กระทัดรัด ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วลิ้งค์ http://www.thairheumatology.org/attchfile/TRA%20guideline_Short%20version_dissemination.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น