วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,091 Spot diagnosis: EKG monitor ผู้ป่วยชาย 46 ปี

EKG monitor ผู้ป่วยชาย 46 ปี จะให้การวินิจฉัยอะไร?


จากรูปเป็นแผ่น EKG monitor ที่มีลักษณะของ wide complex tachycardia อัตราเร็วมากกว่า 300 /min ซึ่งเป็นลักษณะของ ventricular tachycardia ทีสามารถตรวจพบได้และเป็นอยู่ชั่วคราวก่อนจะกลับมาเป็น EKG ที่มีลักษณะ QRS complex แคบตามปกติครับ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น