วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,108 Groin hernias in adults

Clinical practice
N Engl J MedFebruary 19, 2015

Key Clinical Points
-ใส้เลื่อนที่ขาหนีบพบได้บ่อยกว่าในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
-ผู้ป่วยที่มีภาวะไส้เลื่อนติดค้างแบบเฉียบพลัน (incarceration) และเกิดการบีบรัด (strangulation) ต้องการการผ่าตัดฉุกเฉิน
-การรักษาโดยการตรวจติดตาม-เฝ้ารอเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยชายที่เป็นใส้เลื่อนที่ขาหนีบ (inguinal hernia) แบบไม่มีอาการ แต่ข้อมูลจากการศึกษาแบบสุ่มชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของคนไข้ในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับการการผ่าตัดเพราะสาเหตุหลักคือความเจ็บปวดภายใน 10 ปี
-สำหรับไส้เลื่อนที่ขาหนีบข้างเดียวที่ไม่มีภาวะแรกซ้อน การผ่าตัดแบบเปิดเพื่อแก้ไขและมีแนวโน้มความก้าวหน้าที่จะสามารถดำเนินการภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะ โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า; ผลการผ่าตัดแก้ไขผ่านกล้องพบว่าความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลงและสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้รวดเร็วกว่า แต่ยังจำเป็นต้องวางยาสลบที่ทำแบบ routine และมีความเสี่ยงเล็กน้อยของการบาดเจ็บในช่องท้องที่รุนแรง
-ไส้เลื่อนบริเวณที่ต่ำกว่าขาหนีบ (femoral hernia) เกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชายมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงมากของการมีภาวะบีบรัดและอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะความแตกต่างจากใส้เลื่อนขาหนีบ; การรักษาโดยการตรวจติดตาม-เฝ้ารอเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำในผู้หญิง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Demographics and Risk Factors
-Strategies and Evidence
   Diagnosis and Evaluation
   Management
   Asymptomatic or Minimally Symptomatic Hernias
   Surgical Treatment
   Laparoscopic Inguinal Hernia Repair
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1404068

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น