วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,242 การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของไตบกพร่อง

โดยอาภรณ์ ไชยาคำ ; ปรีชา มนทกานติกุล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น