วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,278 สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ณ. เวลาล่าสุด

จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 21 ก.ค. 2558
-จำนวนผู้ป่วย   35,591 ราย
-จำนวนผู้ป่วยตาย   26 ราย
-อัตราป่วยต่อแสนประชากร   54.65 ราย
-อัตราตายต่อแสนประชากร   0.04 ราย
-อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)   0.07 ราย

ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น