วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,273 ลักษณะความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน Acute pericarditis, acute myocardial infarction และ early repolarization

ในหลายครั้งต้องพิจารณาว่าลักษณะ EKG ที่เห็นควรจะให้การวินิจฉัยอย่างไร โดยเฉพาะการแยกระหว่าง acute pericarditis, acute myocardial infarction และ early repolarization ซึ่งใน American Academy of Family Physicians ได้แสดงตารางที่ใช้ในการแยกไว้ดังนนี้ครับRef: http://www.aafp.org/afp/2014/0401/p553.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น