วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,243 แนวทางการดูแลผู้ป่วยถ่ายเป็นเลือด (Bleeding per rectum)

โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

แม้ว่าจะเป็นแนวทางของทางศัลยกรรม แต่ในการตรวจคนไข้ทางอายุกรรม หรือเวชปฏิบัติทั่วไปก็อาจจะพบผู้ป่วยซึ่งมาตรวจด้วยถ่ายเป็นเลือดได้ จึงคิดว่ามีประโยชน์อยากแนะนำครับ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-คำนำ
-การวินิจฉัย
   ประวัติ
   ตรวจร่างกายทั่วไป
   การตรวจลำใส้ใหญ่ทวารหนัก
   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   การตรวจพิเศษ
 -แนวทางการรักษาอาการถ่ายเป็นเลือด
   กลุ่มที่เลือดออกครั้งละไม่มาก  และไม่มีอาการอื่นที่รุนแรงร่วมด้วย
   กลุ่มที่ถ่ายเป็นเลือดรุนแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น