วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,268 ลิ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย

ลิ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย
(sandfly and Leishmaniasis)
โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 


ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น