วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,267 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน

โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
เนื้อหาโดบยละเอียดประกอบด้วย
- โรคตับแข็ง
    การดำเนินของโรคตับแข็ง
    อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน
    แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน
    ภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน
- ทฤษฏีระบบการพยาบาล
- พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปวยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น