วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,245 กฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ

โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหนังสอชุดความรู้ในการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น