วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,276 การเฝำระวังการเกิดมะเร็งตับ hepatocellular carcinoma ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

ทำการเฝ้าระวังกลุ่มต่อไปนี้
  -ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี
  -ผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี
  -ผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งตับในครอบครัว
  -ผู้ป่วยตับแข็ง
ควรตรวจอัลตราซาวนด์และซีรั่ม alpha fetoprotein (AFP) ทุก 6-12  เดือน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma และพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสหรือตรวจไม่พบภููมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีตับแข็งแล้ว

Ref: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น