วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,263 เวชปฏิบัติที่ดีสำหรบแพทย์

ประกาศแพทยสภา
เวชปฏิบัติที่ดีสำหรบแพทย์
เป็นเอกสารที่อธิบายถึงข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ไทย แต่มิใช่ข้อกำหนดทางกฏหมาย ซึ่งแพทย์มีหน้าที่ทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามโดยใช้วิจารณญานในการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เหล่านี้ ในเวชปฏิบัติอย่างเหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น