วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,279 Chagas’ Disease

Review article
N Engl J Med       July 30, 2015

โรค Chagas เกิดจากปรสิตที่ชื่อ Trypanosoma cruzi จะติดต่อจากอุจจาระของมวนดูดเลือด (triatomine) ที่มีเชื้อ ซึ่งมวนดูดเลือดถือว่าเป็นพาหะของโรค เชื้อจะได้รับการฟักตัวผ่านบริเวณที่กัดหรือผ่านทางเยื่อบุผิวของโฮสต์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การติดต่อโดยแมลงถูกจำกัดในพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
ซึ่งทั้งในถิ่นที่มีการระบาดและในพื้นที่ที่ไม่มีมีการระบาด พบว่าการติดเชื้อทางอื่นๆ ได้แก่การปลูกถ่ายอวัยวะและการปลูกถ่ายไขกระดูกและการส่งผ่านมาแต่กำเนิด พบมีการระบาดอย่างรวดเร็วจากการปนเปื้อนอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรายงานในภาคเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ที่ซึ่งวงจรการติดต่อเกี่ยวข้องกับประชากรที่เป็นพาหะที่อาศัยอยู่ในป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นแหล่งรังโรคเป็นหลัก
การติดเชื้อจะมีอยู่โดยตลอดชีวิตในกรณีที่ขาดการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อ T. cruzi คือพยาธิสภาพความผิดปกติของหัวใจซึ่งเกิดขึ้น 20 - 30% ของผู้ที่ติดเชื้อ

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Epidemiology
-Clinical Features and Pathogenesis
-T. cruzi in the Immunocompromised Host
-Laboratory Diagnosis
-Antitrypanosomal Treatment
-Management of the Chronic Sequelae of T. cruzi Infection
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1410150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น