วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,252 Pulmonary arteriovenous malformations

Review article
โดยจีราวัฒน์ แก้ววินัด พ.บ.
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค  ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ระบาดวิทยา (Epidemiology)
-สาเหตุและพยาธิกำเนิด (Etiology and pathogenesis)
-พยาธิวิทยา (Pathology)
-อาการแสดงทางคลินิก (Clinical manifestations)
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการออกกำลังกาย (Exercise physiology)
-ภาวะแทรกซ้อน (Complications)
-การวินิจฉัย
-แนวทางการวินิจฉัย PAVM (Diagnostic approach to suspected PAVM)
-การตรวจคัดกรองสมาชิกครอบครัวที่มีประวัติ HHT
-การดำเนินโรค
-การรักษา
-การฉีดสารอุดหลอดเลือด PAVM (embolization therapy)
-การรักษาอื่นๆ

ลิ้งค์ http://www.thaichest.org/atat3/pdf/art_35_1/art_35_1_4.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น