วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,286 Pregnancy complicated by venous thrombosis

Clinical practice
N Engl J Med    August 6, 2015

-การเกิดลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดาและการเจ็บป่วยในประเทศที่พัฒนาแล้ว
-ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำลึกเพิ่มขึ้นในช่วงการตั้งครรภ์และมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะหลังคลอด
-ขณะตั้งครรภ์การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเมื่อเทียบกับในผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์ มักจะเกิดขึ้นที่ขาซ้าย และมักเกิดขึ้นที่ส่วนต้นมากกว่าส่วนปลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องการเกิดลิ่มเลือด
-Compression duplex ultrasonography มีข้อบ่งชี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำลึก และถ้ามีความจำเป็นต้องทำภาพถ่ายรังสีของปอด ventilation–perfusion lung scanning มักจะเป็นการตรวจแรกๆ ที่แนะนำสำหรับการประเมินการอุดตันที่เส้นเลือดที่ปอด
-Low-molecular-weight heparins เป็นทีนิยมใช้มากกว่า unfractionated heparin สำหรับการรักษาในผู้ที่ตั้งครรภ์ซึ่งมีรายละเอียดของพวกเขาปลอดภัยดีกว่า โดยทั่วไปจะให้การรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนและจนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด
-ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด coumarin มีข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์ แต่สามารถนำมาใช้ในสตรี รวมถึงคุณมารดาที่ให้นมบุตรภายหลังคลอด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Srategies and Evidence
  Diagnosis
  Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1407434

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น