วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,293 Ischemic limb gangrene with pulses

Review article
Ischemic limb gangrene with pulses
N Engl J Med August 13, 2015
มีความเข้าใจผิดกันว่าการขาดเลือดของแขนขามาจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดง ร่วมกับการที่ไม่สามารถคลำชีพจรได้ แต่การขาดเลือดของแขนขายังสามารถเป็นผลมาจากการเกิดลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องกับระบบไหวเวียนเลือดขนาดเล็ก รวมถึงหลอดเลือดดำขนาดเล็ก ในสถานการณ์เช่นนี้จะสามารถคลำชีพจรของหลอดเลือดแดงได้หรือตรวจได้จากการใช้ doppler อัลตร้าซาวด์
ในบทความนี้มุ่งเน้นไปที่แขนขาซึ่งขาดเลือดที่เกิดจากการลิ่มเลือดเล็กๆ ที่เกิดจากภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจายและการสูญเสียกลไกตามธรรมชาติในการแข็งตัวของเลือด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Syndromes of Microthrombosis-Associated Limb Ischemia
   Disseminated Intravascular Coagulation and Natural Anticoagulant Failure
   Venous Limb Gangrene
   Cancer-Associated Venous Limb Gangrene
   Venous Limb Gangrene and Heparin-Induced Thrombocytopenia
   Supratherapeutic INR
   Venous Limb Gangrene vs. Warfarin-Induced Skin Necrosis
   Prevention and Treatment of Venous Limb Gangrene
-Symmetric Peripheral Gangrene and Purpura Fulminans
   Clinical Picture
   Pathological Features
   Implicated Microorganisms
   Meningococcemia
   Acute Ischemic Hepatitis
   Differential Diagnosis
   Treatment
   Surgical Considerations
   Neonatal Purpura Fulminans
-Conclusions
-Source Information

ลิ้งค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1316259

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น