วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,291 ปัญหาเทคนิคการใส่และการดูแล chest tube insertion (closed thoracotomy)

โดยนพ. สุเทพ พิทักษิณาเจนกิจ
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
จากวารสาร Khon Kaen Medical Journal
Vol.11 No.3 July - September 1987
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ข้อบ่งชี้ของการใส่
-เทคนิคการใส่
-ปัญหาที่พบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น