วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,311 ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน (Acute epiglottitis)

โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น