วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,281 Spot diagnosis: ชาย 57 ปี มาด้วยปวดศรีษะเฉียบพลันและซึมลง

ชาย 57 ปี มาด้วยปวดศรีษะเฉียบพลันและซึมลง ผลเิกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเป็นดังภาพ จะให้การวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ?
2 ความคิดเห็น: