วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,297 ข้อควรทราบเรื่องมะเร็งต่อมไทรอยด์

ก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเป็นมะเร็ง ประมาณ 5-10 %  แต่ถ้าเป็นถุงน้ำ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าแต่ถ้าถุงน้ำมีขนาดใหญ่กว่า 4 เซนตเมตร จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้น ส่วนภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ มีโอกาสเป็นมะเร็งประมาณ 1 %
บุคคลที่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนทั่วไปได้แก่
-มีประวัติเคยได้รับการฉายรังสี บริเวณศีรษะและคอ ในวัยเด็ก (ถ้ามีก้อนจะพบมะเร็งประมาณ 30-40%)
-มีประวัติมะเร็งต่อมไทรอยด์ในครอบครัว
-ก้อนของต่อมไทรอยด์ในเพศชายมีโอกาสเป็นมะเร็งบ่อยกว่าเพศหญิง (แต่พบก้อนของต่อมไทรอยด์ใน-เพศหญิงได้บ่อยกว่า)
-อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 60 ปี
-ก้อนโตเร็ว หรือมีอาการเสียงแหบ หายใจลำบาก กลืนลำบาก
-ก้อนแข็ง ติดกับอวัยวะข้างเคียง
-มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียง

Ref: http://www.thaiclinic.com/goiter2.html
http://www.rcot.org/download/rcot-Resident2008_a16.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น