วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,307 Primary care for men who have sex with men

Clinical practice
N Engl J Med August 27, 2015

Key clinical points
-ผู้ให้บริการทางการแพทย์ควรระบุและให้ความสัมคัญผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อที่จะสามารถให้การดูแลทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
-การฉีดวัคซีนให้สำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายควรจะรวมถึงวัคซีนโรคตับอักเสบไวรัสเอ, ไวรัสตับอักเสบบี, Human Papillomavirus (ในผู้ชายปีตั้งแต่อายุ 26 ลงมา) และในบางภูมิภาคจะรวมถึงวัคซีน Neisseria meningitidis
-การพูดคุยในรายละเอียดของกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คำแนะนำวิธีสำหรับการป้องกันการติดเชื้อที่มีเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) และสำหรับการบริหารงานเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อติดโรคต่อทางเพศสัมพันธ์
-ผู้ชายที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคนหลาย ๆ คนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยที่ควรได้รับการแนะนำในป้องกันโรคแบบก่อนการสัมผัส (preexposure prophylaxis) เพื่อลดความเสี่ยงของการซื้อกิจการเอชไอวี
-การตรวจหาการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรจะทำหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Sexual History
   Sexually Transmitted Infections
   Diseases Prevented by Vaccines
   HIV Prevention
   Screening for Alcohol, Drug, and Tobacco Use
   Transmission of Hepatitis C Virus
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1401303

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น