วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,302 โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 1. อหิวาตกโรค
 2. กาฬโรค
 3. ไข้ทรพิษ
 4. ไข้เหลือง
 5. ไข้กาฬหลังแอ่น
 6. คอตีบ
 7. โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
 8. โปลิโอ
 9. ไข้หวัดใหญ่
 10. ไข้สมองอักเสบ
 11. โรคพิษสุนัขบ้า
 12. ไข้รากสาดใหญ่
 13. วัณโรค
 14. แอนแทร็กซ์
 15. โรคทริคิโนซิส
 16. โรคคุดทะราด เฉพาะในระยะติดต่อ
 17. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก
 18. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
 19. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
 20. ไข้เลือดออก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
 21. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2557)
 22. โรคเมอร์ส (MERS) (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2558)

Ref: http://health.kapook.com/view122006.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น