วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,296 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ Alfa-fetoprotein (AFP) ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ

เนื่องจาก AFP อาจตรวจพบมีระดับสูงผิดปกติได้จากหลายปัจจัย และระดับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามการอักเสบของตับดังที่พบในภาวะตับอักเสบกำเริบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง รวมทั้งการตรวจวัด AFP มีความแม่นยำต่ำในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ กล่าวคือ AFP ที่ระดับมากกว่า 20 นาโนกรัม/มล มีค่าความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัยมะเร็งตับต่ำ และหากใช้ AFP ที่ระดับมากกว่า 200 นาโนกรัม/มล ในการคัดกรอง พบว่ามีค่าความไวเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น แม้ว่ามีความจำเพาะสูงขึ้น จึงไม่แนะนำใหใช้การตรวจวัดระดับ AFP เป็๋นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิชนิด HCC

Ref: แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น