วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,295 เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะตับแข็ง

จะให้การวินิจฉัยเมื่อเข้าได้เกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. พยาธิวิทยาของเนื้อตับจากการเจาะตับแสดงพังผืดระดับ 4 ตามระบบ METAVIR
2. ลักษณะทางคลินิก ร่วมกับลักษณะทางรังสีวินิจฉัยที่ได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasound) เอกซเรยNคอมพิวเตอร์ (computed tomography) และการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging) สนับสนุนการวินิจฉัย
3. ผลการตรวจอื่นๆ ที่มีขส้อมูลบ่งชี้ผังผืดระดับ 4  เช่น transient elastography เป็นต้น

Ref: แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น