วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,309 การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน

การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน
(Box jellyfsh กบ Portuguese man-of-war)
โดย รศ. ดร. พญ. ลักขณา ไทยเครือ 
ดร. พญ. พจมาน ศิริอารยาภรณ์ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น