วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,284 สถานการณ์ความไวของเชื้อต่อยา ประเทศไทย ปี 2000- 2015

โดย National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand
เชื้อที่สำคัญได้แก่ 
-Enterococcus spp
-S. pneumoniae
-Staphylococcus spp.
-E. coli
-K. pneumoniae
-Non-typhoidal Salmonella isolated from Blood
-Non-typhoidal Salmonella isolated from Stool & Rectal swab
-Acinetobacter spp.
-P. aeruginosa

ลิ้งค์ http://narst.dmsc.moph.go.th/data/AMR2000_2015.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น