วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,118 มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด

โดยกลุ่มงานเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
มาตรฐานที่ 1 บุคลากร
มาตรฐานที่ 2 สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
มาตรฐานที่ 3 ฉลากยาเคมีบำบัด
มาตรฐานที่ 4 การกำจัดขยะปนเปื้อนยาเคมีบำบัด และการจัดการเมื่อยาหกหรือตกแตก
มาตรฐานที่ 5 การจ่ายยาเคมีบำบัด

ลิ้งค์ http://www.thaihp.org/index2.php?option=showfile&tbl=home&id=168

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น