วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,229 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี 2558

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี 2558
Thailand Practice Guideline for Management of Chronic 2015
โดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น