วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,222 หนังสือ: โรงเรียนแพทย์ชนบท คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนาม

โรงเรียนแพทย์ชนบท
คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนาม
ผู้จัดทำ ชมรมแพทย์ชนบท
บรรณาธิการโดย พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ 
นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
และ พญ. ฉันทนา ผดุงทศ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น