วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,239 ภาวะแคลเซียมสูงในเลือด (Hypercalcemia)

โดย ผ.ศ.พญ. สินี ดิษฐบรรจง 
พ.บ., อ.ว.(อายรศาสตร), อ.ว.(อายรศาสตรโรคไต) 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-สมดุลแคลเซียม
-กลไกการควบคุมระดับของแคลเซียมในกระแสเลือด
-สาเหตุของภาวะแคลเซียมสูง
-อาการและอาการแสดงของภาวะแคลเซียมสูง
-การวินิจฉัยภาวะแคลเซียมสูง
-การรักษาภาวะแคลเซียมสูง

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น