วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,226 แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ

แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ
National Cancer Control Programmes (พ.ศ.2556-2560)

โดยคณะกรรมการ
จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น