วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,227 Ischemic optic neuropathies (cerebral infarctions)

Review article
N Engl J Med June 18, 2015

ความผิดปกติของเส้นประสาทตาคู่ที่สอง (optic nerve) เป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นที่พบได้บ่อยๆ โดย optic nerve เป็น white-matter tract ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณข้อมูลจากจอประสาทตาไปยังพื้นที่ของสมองที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพ เมื่อใดก็ตามที่มีความเสียหายกับเส้นประสาทตานี้ ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามจะถูกเรียกว่า “optic neuropathy” ซึ่งจะแตกต่างจาก inflammatory optic neuritis ซึ่งเป็นเส้นประสาทตาอักเสบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยอายุน้อย
Ischemic optic neuropathy (ION) เป็นผลมาจากเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ไม่ได้เกิดจากการอักเสบ ซึ่ง ION จะหมายถึงการขาดเลือดทุุกๆ สาเหตุ ของ optic neuropathy ถึงแม้ว่า ION จะได้รับการพิจารณาว่าเทียบเท่ากับ “stroke of the optic nerve” แต่ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กันโดยตรงกับภาวะสมองขาดเลือด (cerebral infarctions) ซึ่งสาเหตุและกลไกสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเส้นประสาทตาและเลือดที่มาเลี้ยง
ION เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของ optic neuropathy ชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีอุบัติการณ์ในแต่ละปีประมาณ 2.3-10.2 รายต่อ 100,000 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Nonarteritic Anterior ION
   Diagnosis and Clinical Presentation
   Pathophysiological Features and Evaluation
   Risk of Recurrence and Involvement of the Fellow Eye
   Treatment
-Nonarteritic Posterior ION
-Arteritic IONs
   Diagnosis and Clinical Presentation
   Treatment
-Perioperative ION
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1413352

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น