วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,230 แนวทางการสอบสวนโรคสำหรับผู้สงสัย MERS แบบพร้อมใช้จริง ฉบับล่าสุด

แนวทางการสอบสวนโรคสำหรับผู้เข้านิยามผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ((Middle East Respiratory Syndrome:MERS)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น