วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,212 แนวทางปฏิบัติมาตรฐานกรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติมาตรฐานกรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ
(Standard  Operating  Procedure “Tuberculosis  in  Air  Travel”)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น