วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,236 แนวทางเวชปฏิบัติการตรวจหามะเร็งช่องปากระยะเริ่มแรก

จากเวปไซต์ทันตแพทยสภา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-วัตถุประสงค์
-การตรวจคัดกรองผู้ป่วย
-แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา
-แผนภาพแสดงขั้นนตอนแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก

ลิ้งค์ http://www.dentalcouncil.or.th/public_content/cpg/14.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น