วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,234 Advanced dementia

Clinical practice
N Engl J Med   June 25, 2015

Key Clinical Points
-ภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
-โดยมีลักษณะได้แก่ความจำเสื่อมอย่างรุนแรง (เช่น ไม่สามารถจดจำคนในครอบครัวได้), มีการสื่อสารทางวาจาน้อยมาก, การสูญเสียความสามารถในการเดิน, ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมักจะกลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้
-ภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่พบมากที่สุดคือปัญหาการรับประทานอาหาร ปัญหาและการติดเชื้อ และสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตัดสินใจการดูแลรักษา
-การวางแผนการดูแลล่วงหน้าเป็นรากฐานที่สำคัญของการดูแล การตัดสินใจการรักษาควรจะใช้เป้าหมายของการดูแลเป็นตัวชี้นำ ซึ่งกว่า 90% ของกฏหมายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยของแต่ละรัฐคือการที่ผู้ป่วยรู้สึกสบายถือเป็นเป้าหมายหลัก
-การศึกษาแบบสังเกตไม่แสดงถึงประโยชน์ใด ๆ ของการให้อาหารทางสายยางในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมขั้นสูงและการให้อาหารสายยางไม่แนะนำ
-การศึกษาแบบสังเกตแสดงประโยชน์หลายประการของการดูแลในสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมรุนแรงควรจะเสนอการดูแลรักษาแบบแบบประคับประคองและการดูแลในสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้าสามารถจัดหาได้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
    Approach to Decision Making
    Clinical Complications
    Hospitalization
    Palliative and Hospice Care
    Medication Use
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1412652

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น