วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,220 Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest

Original article
N Engl J Med   June 11, 2015

ประชากรสามล้านคนในสวีเดนได้รับการฝึกฝนในการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation, CPR) ซึ่งอัตราการรอดชีวิตในกลุ่มคนที่มีภาวะหัวใจหยุดทำงานขณะอยู่นอกโรงพยาบาลยังคงเป็นคำถาม
ศึกษาโดยการวิเคราะห์ทั้งหมด 30,381 คนที่มีภาวะหัวใจหยุดทำงานขณะอยู่นอกโรงพยาบาลโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ในสวีเดนตั้งแต่ 1 มกราคม 1990 ถึง 31 ธันวาคม 2011 เพื่อตรวจสอบว่าการทำ CPR
ก่อนที่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จะไปถึงและเพื่อดูว่าการทำ CPR ตั้งแต่แรกมีความสัมพันธ์กับการอยู่รอดหรือไม่
ผลการศึกษาพบว่าการช่วยฟื้นคืนชีพก่อนที่ EMS จะไปถึงมีความสัมพันธ์กับการอยู่รอดที่ 30 วันสูงเป็นสองเท่าของของการที่ไม่ได้ทำ CPR ก่อนที่ EMS จะไปถึง

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1405796

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น