วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,216 คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในฤดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2558

โดยสำนักระบาดวิทย กรมควบคมโรค 


เนื้อหาได้แก่
1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคไข้หวัดใหญ่
3. โรคมือ เท้า ปาก
4. โรคตาแดง
5. เห็ดพิษ

ลิ้งค์ http://203.157.15.110/boe/getFile.php?id=NA==&lbt=YmZk&rid=ZmlsZXNfdXBsb2FkL25ld3M=

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น