วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,213 Noninvasive positivepressure ventilation

Videos in clinical medicine
N Engl J Med June 4, 2015

การช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวก (positive-pressure–ventilator support) โดยไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจท่อช่วยหายใจได้รับการศึกษาครั้งแรกในปี คศ. 1930 ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า noninvasive positive-pressure ventilation (NPPV) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการรักษาภาวะการหายใจล้มเหลวทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ในประชากรผู้ป่วยบางกลุ่ม NPPV มีประโยชน์เพื่อช่วยหายใจโดยไม่ต้องมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใส่ท่อช่วยหายใจ บุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพทั้งหมดควรจะต้องคุ้นเคยกับเกณฑ์ที่ควรเลือกใช้ในผู้ป่วย, มีอุปกรณ์, และการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม โดยวิดีโอจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องาเหล่า เน้นนี้ให้ความสำคัญไปที่ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Overview
-Indications
-Contraindications
-Equipment
  Interface
  Ventilators
-Procedure
-Summary

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1313336

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น