วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,232 การประเมินความเสี่ยงในการผ่าตัด

การประเมินความเสี่ยงในการผ่าตัด (High Risk of Surgery Assessment) 
โดย นายศิวพล ศรีแก้ว  (M.N.S. Adult Nursing, RN) 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น