วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

982. Drugs for selected hypertensive emergencies

บางครั้งในภาวะเร่งด่วน เช่นมี hypertensive emergencies อาจจะลืมว่าแต่ละภาวะเหมาะที่จะใช้ยาลดความดันโลหิตตัวใด ในหนังสือ Harrison ได้แบ่งไว้ ทำให้สะดวกรวดเร็วในการเลือกใช้ยา
โดยมีดังนี้
-Hypertensive encephalopathy: Nitroprusside, nicardipine, labetalol
-Malignant hypertension (when IV therapy is indicated): Labetalol, nicardipine, nitroprusside, enalaprilat
-Stroke: Nicardipine, labetalol, nitroprusside
-Myocardial infarction/unstable angina: Nitroglycerin, nicardipine, labetalol, esmolol
-Acute left ventricular failure: Nitroglycerin, enalaprilat, loop diuretics
-Aortic dissection: Nitroprusside, esmolol, labetalol
-Adrenergic crisis: Phentolamine, nitroprusside
-Postoperative hypertension: Nitroglycerin, nitroprusside, labetalol, nicardipine
-Preeclampsia/eclampsia of pregnancy: Hydralazine, labetalol, nicardipine

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น