วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

977. Interstitial lung disease in systemic sclerosis

ชาย 76 ปี Systemic sclerosis ไม่ทราบ onset เหนื่อยเล็กน้อย CXR เป็นดังนี้ (CXR ในช่วง 6 เดือน ไม่แตกต่างกัน ไม่เคยมีโรคปอดมาก่อน) คิดถึงอะไร จะตรวจยืนยันการวินิจฉัยอย่างไรบ้างครับ


Interstitial Lung Disease (ILD)
-High Resolution CT (HRCT) จะมีความไวสูงแม้ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ
-Bronchoalveolar lavage (BAL) ช่วยแยกภาวะที่มีการติดเชื้อ
-Lung biopsy จะทำในกรณีที่มีลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมาจากภาพเอกซเรย์ทรวงอกโดยใช้ thoracoscopically guided
-ส่วนการตรวจสมรรถภาพปอดและ ภาพถ่ายรังสีธรรมดาเป็นการตรวจที่ช้าไป เพราะผู้ป่วยจะมีอาการแล้ว

Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

1 ความคิดเห็น: