วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

983. Vitamin B6 (pyridoxine) and Isoniazid

น้องที่ รพ. ถามเรื่อง Isoniazid และ Vitamin B6 จึงสืบค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเขียนเป็นภาษาไทยคิดว่าเป็นประโยชน์จึงอยากให้ได้อ่านด้วยกัน มีดังนี้ครับ

1. สำหรับกลไกการเกิด neuropathy จากยา Isoniazid เชื่อว่าไปเพิ่มการขับออกของ Vitamin B 6 (pyridoxine) ที่ไต ดังการศึกษาของ Levy (1969) ที่พบว่าปริมาณของ Vitamin B 6 ถูกขับออกเพิ่มขึ้นภายหลังจากการรับประทาน Isoniazid โดยมีปริมาณถูกขับออกมากกว่า 100-200 % จากเดิม จึงมีผู้สมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่ Isoniazid เพิ่มการขับออกของ active Vitamin B 6 ที่ไต จึงเป็นที่มาของการ supplement ด้วย Vitamin B 6 ครับ
2. สำหรับการเกิด neuropathy จากยา Isoniazid นั้นในทางคลินิกพบได้ประมาณ 20 % ในขนาดยา Isoniazid ที่ให้ตามปกติ (5mg/kg/day) ในผู้ใหญ่ และพบ neuropathy มากขึ้นเป็น 44 % ในขนาดยาที่สูงขึ้น (> 15mg/kg/day)
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้ ; alcoholism, cancer, uremia, chronic liver disease, advanced age, malnutrition or pregnancy อาจเสี่ยงต่อภาวะ neuropathy มากขึ้นเนื่องจากอาจมีระดับ Vitamin 6 ที่ต่ำอยู่ก่อนแล้ว
4. ขนาดยาที่ใช้ในการ supplement นั้นจริงๆ แล้วสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 15 - 50 milligrams per day
5. สุดท้ายคำถามที่ว่าเราควรให้ Vitamin B 6ในผู้ป่วยที่กินยา Isoniazid หรือไม่ จากกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงในข้อ 3 คือ alcoholism, cancer, uremia, chronic liver disease, advanced age, malnutrition ควรจะให้ Vitamin B 6 เนื่องจากเราไม่ได้วัดระดับ Vit B 6 ในเลือดว่าผู้ป่วยรายใดขาดบ้าง ในส่วนตัวผู้ป่วย TB มักจะ Malnutrition อยู่แล้ว การเสริมจึงน่าจะมีประโยชน์
6. ส่วนรายงานการเกิด Toxic จาก Vit B 6 นั้นเท่าที่มีรายงานมักเป็น neuropathy จากการใช้ที่ขนาดสูงมาก เช่น 1000 mg/day หรือไม่ก็ขนาดทั่วไปทานมาเป็นระยะเวลานานเท่าที่มีรายงาน คือ ทานมา 10 ปี ครับ

*ดังนั้นการจะให้ยาขนาดเท่าใดคงต้องดูว่าวิตามินที่ รพ.ใช้อยู่ว่ามีส่วนประกอบของ Vitamin B6 (pyridoxine) อยู่เท่าใด

Isoniazid metabolism

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://medinfo.psu.ac.th/pr/MedBoard/readboard.php?id=164
ภาพจาก http://emedicine.medscape.com/article/1010903-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น