วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

959. Salt-pepper appearance in scleroderma

ชาย  49 ปี ตรวจพบมี Skin lesion ดังนี้   Skin lesion นี้คือ? พบได้ใน?

Salt-pepper appearance โดยส่วนใหญ่มักพบกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ บริเวณหน้าผาก ข้างหู ต้นคอ หน้าอกบริเวณกระดูกไหปลาร้า แขนขาและหลังมือหลังเท้า ซึ่งผู้ป่วยคนนี้เป็น Systemic sclerosis (scleroderma)

1 ความคิดเห็น: