วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

979. Tophi of ear

ชาย 64 ปี มีก้อนที่หลังหูซ้ายมาหลายปี ไม่ปวด กดก็ไม่เจ็บ จะคิดถึงอะไรดี(ไม่เคยมีบาดแผลบริเวณนี้มาก่อน) มีโอกาสพบได้บ่อยแค่ไหน จะให้การรักษาอย่างไร

ผู้ป่วยท่านนี้เป็น gout มี Tophi ที่ มือ-แขน และหูสองข้าง
ซึ่ง Tophi สามารถพบได้มากกว่าครึ่งในผู้ป่วยเก๊าท์ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจพบได้ที่หู  โดยเฉพาะรอบๆ helix รวมทั้งอาจพบในตำแหน่งอื่นได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า olecranon bursae และ olecranon ซึ่งบางครั้งอาจคล้าย rheumatoid nodules โดยเฉพาะ  rheumatoid nodule ในผู้ป่วย  rheumatoid factor เป็นลบและมีประวัติมีสิ่งผิดปกติใหลออกมา ควรคิดถึงเก๊าท์ด้วย Tophi มักไม่ค่อยพบในช่วงแรกๆ ที่เป็น โดยมักเกิดหลังจากเป็นมามากกว่า 10 ปีโดยที่ไม่ได้รับการรักษาและกลายเป็น chronic gouty arthritis
แต่พยายามสืบค้นดูว่าโอกาสเกิดที่หูเท่าไรแต่ยังไม่พบครับ ใครทราบช่วยเสริมก็ได้ครับ
หูขวามี Tophi เล็กๆ
ภาพจากเว็บไซต์
ภาพและข้อมูลจาก http://emedicine.medscape.com/article/329958-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น