วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

969. CPR 2010 ฉบับภาษาไทย

CPR 2010 ฉบับภาษาไทย เป็น Guidelines highlights ซึ่งได้รวบรวมประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) และ Emergency Cardiovascular Care ฉบับปรับปรุง 2553 (คศ 2010)


จากมูลนิธิสอนช่วยชีวิต (Resuscitation Foundation) thaicpr.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น