วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

952. General anesthesia, sleep, and coma

Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med      December 30, 2010

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยเกือบ 60,000 คนต่อวัน ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกโดยทั่วไป (general anesthesia) เพื่อทำการผ่าตัด จะทำโดยผ่านการให้ยา ซึ่งภายหลังฟื้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สรีระวิทยาที่เกี่ยวกับอุปนิสัย, การไม่รู้สึกตัว  การสูญเสียความจำ ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ร่วมกับมีผลต่อระบบการทำงานอัตโนมัติของร่างกาย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
การให้ยาระงับความรู้สึกโดยทั่วไปทำให้เกิดรูปแบบของคลื่นสมอง (electroencephalogram, EEG) ที่แตกต่างกันไป ที่พบมากที่สุดคือการเพิ่มมากขึ้นของความถี่ระดับต่ำและแอมพลิจูดระดับสูงในช่วงที่หมดความรู้สึกระดับลึก  การที่ยาระงับความรู้สึกสามารถก่อให้เกิดและการคงอยู่ของสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างไรเป็นคำถามที่มีความสำคัญในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของระบบประสาท ซึ่งข้อมูลนี้สามารถได้มาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ของการให้ยาระงับความรู้สึกในช่วงระหว่างที่ก่อให้เกิดการนอนหลับจนถึงช่วงที่ก่อให้เกิดภาวะโคม่า

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0808281

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น