วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

956. Bipolar disorder — A focus on depression

Bipolar disorder — A focus on depression
Clinical practice

nejm.org   january 6, 2011

Bipolar disorder เป็น ความเจ็บป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งพิการและเสียชีวิตได้ จะมีลักษณะกำเริบเป็นช่วง ๆ ของ mania หรือ hypomania ร่วมกับการมี major depression ลักษณะที่สาคัญอย่างยิ่งของ Bipolar disorder คือมีอย่างน้อยหนึ่งช่วงของ mania (bipolar I disorder) หรือ hypomania (bipolar II disorder)
ความรุนแรงที่มากกว่าของอารมณ์และความสูญเสียสมรรถนะในการทำงานใช้แยกความแตกต่างของ bipolar I mania (ซึ่งเป็นลักษณะโรคทางจิต ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาเร่งด่วนหรือต้องรักษาในในโรงพยาบาล หรือมีการมีความบกพร่องอย่างรุนแรง) ออกจาก bipolar II hypomania
ในทางตรงกันข้ามกับผู้ป่วยที่เป็น mania, ถ้าผู้ป่วยที่เป็น hypomania ไม่จำเป็นต้องประเมินบ่อยนักนอกจากว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Bipolar disorder และมีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยว่าจะเป็นมากขึ้น (คือกลัวว่าจะเป็นเป็น mania)
ในขณะที่คำเรียกเดิม "manic-depressive illness" หมายความถึงการมีช่วงที่ซึมเศร้าหลังจากการเกิด mania ผู้ป่วยจำนวนมากมีอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าของช่วงการเกิด major depression ก่อนที่จะเกิด mania หรือ hypomania ซึ่งบ่งบอกว่าเป็น Bipolar disorder เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับ การเกิด major depression ใน bipolar disorder จะเหมือนกันเป็นเกณฑ์สำหรับ unipolar major depressive disorder

บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
The clinical problem
Strategies and evidence
  Diagnosis and assessment
  Management
     FDA-Approved Treatments for Bipolar Depression
        Antiepileptic Drugs
        Antidepressant Drugs
        Psychotherapy
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information


อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1000402

หมายเหตุ:
Bipolar disorder = โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
Mania = อารมณ์รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ 
Hypomania = อารมณ์รื่นเริงสนุกสนานน้อยๆ
Major depression = มีอารมณ์เศร้าเป็นอาการหลัก

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10/1/54 14:58

    สวัสดีครับ ขอเป็นอีกหนึ่งสมาชิกติดตามครับ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณครับ

    ตอบลบ